نباید در موضوع حجاب به وزارت فرهنگ خرده بگیریم و مسئولیت سایر دستگاهها را فراموش کنیم


تهران – ایرنا – نماینده مردم کازرون در مجلس شورای اسلامی گفت: در موضوع برگزاری کنسرت ها و مساله حجاب و عفاف نباید به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی خرده بگیریم و مسئولیت سایر دستگاهها را فراموش کنیم؛ وزارت ارشاد زحمات زیادی در حوزه فرهنگ و هنر می کشد و با هماهنگی رییس جمهور در پیروی از منویات رهبری حرکت می‌کند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85146411/%D9%86%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%88%D8%B6%D9%88%D8%B9-%D8%AD%D8%AC%D8%A7%D8%A8-%D8%A8%D9%87-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF-%D8%AE%D8%B1%D8%AF%D9%87-%D8%A8%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D9%85-%D9%88-%D9%85%D8%B3%D8%A6%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AA-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%B1