نتیجه تعاملات ایران و چین بی‌اثر شدن تحریم‌ها و بهبود اقتصاد کشور است


تهران- ایرنا- دبیر کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه نتیجه سفر آیت‌الله رئیسی به چین منجر به بی‌اثر شدن تحریم‌ها و بهبود شرایط اقتصادی کشور خواهد شد، استفاده ویژه از ظرفیت سرمایه‌گذاری شرکت‌های چینی در حوزه انرژی را ضروری دانست.


منبع: https://www.irna.ir/news/85030474/%D9%86%D8%AA%DB%8C%D8%AC%D9%87-%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%A8%DB%8C-%D8%A7%D8%AB%D8%B1-%D8%B4%D8%AF%D9%86-%D8%AA%D8%AD%D8%B1%DB%8C%D9%85-%D9%87%D8%A7-%D9%88-%D8%A8%D9%87%D8%A8%D9%88%D8%AF-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF