نجات خلیج گرگان نیازمند حمایت و تامین منابع مالی است


گرگان‌- ایرنا- نماینده مردم کردکوی، بندر ترکمن، بندرگز و گمیشان در محلس شورای اسلامی گفت: طرح نجات خلیج گرگان یکی از پروژه‌های مهم در استان گلستان به شمار می‌رود که برای شتاب دادن به اقدامات علاج‌بخشی آن نیازمند حمایت ویژه در تامین منابع مالی دارد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85128889/%D9%86%D8%AC%D8%A7%D8%AA-%D8%AE%D9%84%DB%8C%D8%AC-%DA%AF%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%B2%D9%85%D9%86%D8%AF-%D8%AD%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D9%88-%D8%AA%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%A8%D8%B9-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA