نحوه همکاری ایران با FATF در کمیسیون اصل ۹۰ مجلس بررسی می‌شود


تهران- ایرنا- کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی نحوه همکاری ایران با گروه ویژه اقدام مالی (FATF) را مورد بررسی قرار می‌دهد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85170296/%D9%86%D8%AD%D9%88%D9%87-%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7-FATF-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D9%85%DB%8C%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%A7%D8%B5%D9%84-%DB%B9%DB%B0-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF