نخبگان دیدگاه‌های خود را درباره لایحه حجاب و عفاف ارائه کنند


تهران- ایرنا- رییس مجلس شور ای اسلامی گفت: از همه نخبگان جامعه دعوت می‌شود تا دیدگاه‌های خود را درباره لایحه حجاب و عفاف از طریق سامانه جمع‌سپاری در پایگاه الکترونیکی مجلس ارائه کنند زیرا لازم است این لایحه در سریع‌ترین زمان ممکن به تصویب برسد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85158341/%D9%86%D8%AE%D8%A8%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%AF%DB%8C%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%AF-%D8%B1%D8%A7-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D9%84%D8%A7%DB%8C%D8%AD%D9%87-%D8%AD%D8%AC%D8%A7%D8%A8-%D9%88-%D8%B9%D9%81%D8%A7%D9%81-%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%87-%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF