نخستین جلسه کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۲ فردا برگزار می‌شود


تهران – ایرنا – عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی از برگزاری نخستین جلسه کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۲ در ۲۴ دی ماه خبر داد.


منبع: https://www.irna.ir/news/84997692/%D9%86%D8%AE%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D9%86-%D8%AC%D9%84%D8%B3%D9%87-%DA%A9%D9%85%DB%8C%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%AA%D9%84%D9%81%DB%8C%D9%82-%D8%A8%D9%88%D8%AF%D8%AC%D9%87-%DB%B1%DB%B4%DB%B0%DB%B2-%D9%81%D8%B1%D8%AF%D8%A7-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF