نخستین گام کنترل تورم با کاهش ناترازی بودجه ۱۴۰۲ برداشته شد


تهران- ایرنا- عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی گفت مجلس و دولت با توجه به تاکیدات رهبر معظم انقلاب اسلامی تمام تلاش خود را به کار گرفتند تا ناترازی در بودجه سال ۱۴۰۲ به حداقل برسد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85062675/%D9%86%D8%AE%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D9%86-%DA%AF%D8%A7%D9%85-%DA%A9%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%84-%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%85-%D8%A8%D8%A7-%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%D9%86%D8%A7%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%A8%D9%88%D8%AF%D8%AC%D9%87-%DB%B1%DB%B4%DB%B0%DB%B2-%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D8%B4%D8%AF