نرخ بازدهی صندوق‌های کشور زیر ۱۰ درصد است


تهران- ایرنا- عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: سوء مدیریت در صندوق‌های کشور موجب ناترازی و مشکلات مالی صندوق‌ها شده است و اکنون متوسط نرخ بازدهی صندوق‌های کشور زیر ۱۰ درصد است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85298550/%D9%86%D8%B1%D8%AE-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D9%87%DB%8C-%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%82-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%DB%B1%DB%B0-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D8%A7%D8%B3%D8%AA