نشست غیرعلنی دولت و مجلس آغاز شد


تهران-ایرنا-نشست غلیرعلنی و غیر رسمی نمایندگان مجلس شورای اسلامی و دولت در صحن مجلس شورای اسلامی آغاز شد.


منبع: https://www.irna.ir/news/84960452/%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA-%D8%BA%DB%8C%D8%B1%D8%B9%D9%84%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D9%88-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D8%B4%D8%AF