نشست غیر علنی نمایندگان مجلس با قوه قضاییه و دولت برگزار می‌شود


تهران – ایرنا – عضو هیات رییسه مجلس شورای اسلامی از برگزاری نشست مشترک مجلس و قوه قضاییه به صورت غیرعلنی در جلسه فردا خبر داد.


منبع: https://www.irna.ir/news/84955603/%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA-%D8%BA%DB%8C%D8%B1-%D8%B9%D9%84%D9%86%DB%8C-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A8%D8%A7-%D9%82%D9%88%D9%87-%D9%82%D8%B6%D8%A7%DB%8C%DB%8C%D9%87-%D9%88-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF