نشست مشترک دولت و مجلس آغاز شد


تهران- ایرنا- نشست مشترک دولت و مجلس با حضور روسای قوای مجریه و مقننه، نمایندگان مجلس شورای اسلامی و اعضای کابینه دولت سیزدهم در صحن علنی آغاز شد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85312410/%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA-%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%B1%DA%A9-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D9%88-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D8%B4%D8%AF