نشست مشترک دولت و مجلس در فضای صمیمی برگزار شد


تهران-ایرنا-نماینده مردم شیراز در مجلس گفت: نشست مشترک دولت و مجلس در فضای صمیمی برگزار شد که این همفکری و تعامل برای حل مشکلات کشور اثرگذار است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85074945/%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA-%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%B1%DA%A9-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D9%88-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%AF%D8%B1-%D9%81%D8%B6%D8%A7%DB%8C-%D8%B5%D9%85%DB%8C%D9%85%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%B4%D8%AF