نشست مشترک مجلس و قوه قضاییه ۱۳ آذرماه برگزار می‌شود


تهران- ایرنا- عضو هیات رئیسه مجلس از برگزاری نشست مشترک مجلس شورای اسلامی و قوه قضاییه در روز دوشنبه هفته آینده – ۱۳ آذرماه – و به میزبانی خانه ملت خبر داد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85306715/%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA-%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%B1%DA%A9-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D9%88-%D9%82%D9%88%D9%87-%D9%82%D8%B6%D8%A7%DB%8C%DB%8C%D9%87-%DB%B1%DB%B3-%D8%A2%D8%B0%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%87-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF