نظام سلطه در قبال ایران دچار پارادوکس است/ اگر صلح می‌خواهید، باید یک پای معامله باشیم


تهران – ایرنا- نایب رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: امروز همه دشمنان ما اقرار دارند که اگر قرار بر ایجاد صلح و ثبات در غرب آسیا باشد، باید جمهوری اسلامی ایران هم یک پای معامله باشد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85244724/%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D8%B3%D9%84%D8%B7%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D9%82%D8%A8%D8%A7%D9%84-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%DA%86%D8%A7%D8%B1-%D9%BE%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AF%D9%88%DA%A9%D8%B3-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%A7%DA%AF%D8%B1-%D8%B5%D9%84%D8%AD-%D9%85%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87%DB%8C%D8%AF