نظر زهره الهیان در مورد مصاحبه‌های خانم علم‌الهدی در نیویورک


تهران-ایرنا- نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در خصوص مصاحبه‌های خانم علم الهدی در نیویورک گفت: واقعیت‌های جایگاه زن در جامعه اسلامی باید در جامعه بین الملل بازگو شود.


منبع: https://www.irna.ir/news/85239180/%D9%86%D8%B8%D8%B1-%D8%B2%D9%87%D8%B1%D9%87-%D8%A7%D9%84%D9%87%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%AD%D8%A8%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%85-%D8%B9%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%AF%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%86%DB%8C%D9%88%DB%8C%D9%88%D8%B1%DA%A9