نقش بایدن در جنگ غزه برای تغییر وضعیت ۵۰ سال آینده


تهران- ایرنا- عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی صهیونیست‌ها را بازنده افکار عمومی در وقایع غزه دانست و با تاکید بر اینکه جهان در حال گذار است، گفت: رئیس‌جمهور آمریکا چندی پیش به ولودیمیر زلنسکی رییس‌جمهور اوکراین گفت که در یک تا دو سال آینده وقایعی رخ می‌دهد که مسیر ۵۰ تا۶۰ سال آینده را تعیین می‌کند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85297499/%D9%86%D9%82%D8%B4-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%AC%D9%86%DA%AF-%D8%BA%D8%B2%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%BA%DB%8C%DB%8C%D8%B1-%D9%88%D8%B6%D8%B9%DB%8C%D8%AA-%DB%B5%DB%B0-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87