نماینده بجنورد در مجلس: صحرایی در آموزش و پرورش تحول مثبت ایجاد می‌کند


تهران- ایرنا- نماینده مردم بجنورد، راز و جرگلان، گرمه، جاجرم و مانه و سملقان در مجلس شورای اسلامی گفت: رضا مراد صحرایی وزیر پیشنهادی آموزش و پرورش می‌تواند سبب تحول مثبت در این وزارتخانه شود.


منبع: https://www.irna.ir/news/85121363/%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%A8%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%B5%D8%AD%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D9%88-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%B4-%D8%AA%D8%AD%D9%88%D9%84-%D9%85%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF