نماینده خواف در مجلس: نیکبخت گزینه مناسبی برای وزارت جهادکشاورزی است


تهران- ایرنا- نماینده شهرستان‌های خواف و رشتخوار در مجلس شورای اسلامی گفت: محمدعلی نیکبخت گزینه معرفی شده دولت، انتخابی مطلوب و مناسب برای تصدی وزارت جهاد کشاورزی است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85140996/%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%81-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D9%86%DB%8C%DA%A9%D8%A8%D8%AE%D8%AA-%DA%AF%D8%B2%DB%8C%D9%86%D9%87-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A8%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C