نماینده خوی‌ در مجلس: دولت با تمام توان در مناطق زلزله زده حضور دارد


ارومیه – ایرنا – نماینده مردم خوی و چایپاره در مجلس شورای اسلامی گفت: دولت، نهادهای ذیربط و خدمات رسان از اولین ساعت پس از وقوع زمین لرزه در شهرستان خوی با تمام‌ توان در مناطق زلزله زده حضور دارند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85013103/%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%AE%D9%88%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%A8%D8%A7-%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B7%D9%82-%D8%B2%D9%84%D8%B2%D9%84%D9%87-%D8%B2%D8%AF%D9%87-%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1