نماینده شوش از پاسخ وزیر کار قانع شد


تهران- ایرنا- نماینده مردم شوش در مجلس شورای اسلامی از توضیحات وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره دلایل تعدیل ۲۵ کارگر شرکت حریر خوزستان قانع شد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85035761/%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%B4%D9%88%D8%B4-%D8%A7%D8%B2-%D9%BE%D8%A7%D8%B3%D8%AE-%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D9%82%D8%A7%D9%86%D8%B9-%D8%B4%D8%AF