نماینده شیراز در مجلس ششم درگذشت


تهران- ایرنا- «رضا یوسفیان» نماینده پیشین مجلس شورای اسلامی و از اعضای ادوار دفتر تحکیم وحدت درگذشت.


منبع: https://www.irna.ir/news/85052805/%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%B4%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%B4%D8%B4%D9%85-%D8%AF%D8%B1%DA%AF%D8%B0%D8%B4%D8%AA