نماینده شیراز: عزم مجلس حمایت از مهارت‌ورزی در سامانه آموزشی است

نماینده شیراز و زرقان در مجلس شورای اسلامی با انتقاد از سیاست های اشتباه آموزشی در نظام تعلیم و تربیت کشور تأکید کرد: لشکر بیکاران امروز کشور،  نتیجه آموزش هایی است که مهارت محور نبوده است.

 ابراهیم عزیزی روز پنجشنبه در حاشیه بازدید از دانشگاه فنی و حرفه ای شهید باهنر شیراز با تاکید بر آموزش های مهارتی در نظام تعلیم و تربیت کشور اظهار داشت: بعضاً دانش آموزان و دانشجویان ما آموزش هایی را فرا می گیرند که کارساز نیست.

او افزود: در نظام آموزش و پرورش، توجه به مهارت های فنی و حرفه ای آن گونه که سزاوار است، مورد توجه قرار نگرفته و این یک آسیب بزرگ است. امروز همه از بیکاری جوانان می نالند اما از این نکته غافل هستند که بخش اعظم این بیکاری نتیجه عدم مهارت های فنی و حرفه ای است.

نماینده شیراز و زرقان در مجلس شورای اسلامی در این بازدید برای تأمین بخشی از منابع مالی جهت تکمیل خوابگاه دانشگاه فنی و حرفه ای نیز قول مساعد داد.


منبع: https://www.irna.ir/news/84844032/%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%B4%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%B2-%D8%B9%D8%B2%D9%85-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%AD%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4%DB%8C

وی با تقدیر از تلاش‌های مسئولان دانشگاه فنی و حرفه‌ای باهنر شیراز، بر حمایت از این دانشگاه مهارت محور تاکید کرد و گفت: عزم دولت و مجلس حمایت از مهارت ورزی به ویژه در مراکز فنی و حرفه ای است.