نماینده مجلس: آب، چالش و اولویت اصلی استان اردبیل است


اردبیل – ایرنا – نماینده مردم اردبیل، نیر، نمین و سرعین در مجلس شورای اسلامی معتقد است در کنار تکمیل پروژه‌های زیرساختی و حمل و نقل اولویت و چالش اصلی که باید به آن پرداخته شود، تامین آب شرب و کشاورزی است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85066492/%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A2%D8%A8-%DA%86%D8%A7%D9%84%D8%B4-%D9%88-%D8%A7%D9%88%D9%84%D9%88%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D8%B5%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D9%84-%D8%A7%D8%B3%D8%AA