نماینده مجلس: اختیارات ویژه مدیریتی به استان فارس داده شود


شیراز-ایرنا- رئیس مجمع نمایندگان فارس در مجلس شورای اسلامی با اشاره به برنامه‌ریزی دولت برای مدیریت ویژه برخی استان‌ها، از دولت خواست که فارس نیز به صورت ویژه مدیریت شود؛‌ محسن علیزاده گفت: انتظار است اختیارات ویژه به استانداری فارس تفویض شود تا نیازی نباشد برخی موضوعات و مسائل را در تهران دنبال کنیم.


منبع: https://www.irna.ir/news/84999113/%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D8%AE%D8%AA%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%88%DB%8C%DA%98%D9%87-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3-%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%B4%D9%88%D8%AF