نماینده مجلس: ادغام دانشگاه پیام‌نور از دستور کار خانه ملت خارج شد


کرمان – ایرنا – نماینده مردم کرمان و راور و رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: با پیگیری انجام شده صبح امروز (شنبه)مصوبه کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس در خصوص ادغام دانشگاه پیام‌نور با سایر دانشگاه های کشور از دستور کار مجلس خارج شد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85203081/%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D8%AF%D8%BA%D8%A7%D9%85-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D9%85-%D9%86%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%85%D9%84%D8%AA-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC