نماینده مجلس: ارتقای مبادلات تجاری ایران و روسیه به نفع دو ملت است


رئیس گروه دوستی پارلمانی جمهوری اسلامی ایران با فدراسیون روسیه با بیان اینکه ظرفیت نهایی مبادلات تجاری دو کشور حداقل ۵۰ میلیارد دلار است، گفت: ارتقای تعاملات اقتصادی تهران – مسکو به نفع هر دو ملت است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85314513/%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%82%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%B1%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D9%86%D9%81%D8%B9-%D8%AF%D9%88-%D9%85%D9%84%D8%AA