نماینده مجلس: استمرار بهبود شاخص‌های اقتصادی نیازمند تلاش همه ارکان نظام است

رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: با عنایت به رویکردها و برنامه‌های شورای مرکزی ائتلاف نیروهای انقلاب کشور، در عرصه های مختلف به منظور پیگیری مطالبات مردم بویژه در حوزه اقتصادی و نیز با توجه به مصوبه آخرین جلسه شورای مرکزی بزودی گزارشی کامل از ارزیابی عملکرد یکساله دولت سیزدهم در حوزه اقتصادی ارایه خواهد شد.

نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی گفت: هدف از ارائه این گزارش بررسی نقاط قوت و ضعف، فرصت ها و تهدیدهای مرتبط با تصمیم های اقتصادی دولت است.

وی توضیح داد: این گزارش در سرفصل‌های  مهم  زیربنایی، تولید و سرمایه‌گذاری، بازار کار، تراز تجاری، بخش عمومی شامل شاخص‌هایی همانند نرخ تورم، ضریب‌جینی، نرخ رشد اقتصادی، نرخ بیکاری، نقدینگی، مطالبات جاری شبکه بانکی، حساب سرمایه های بانک ها، تامین مالی بازار سرمایه، صادرات نفتی و غیر نفتی، تراز عملیاتی بودجه و سایر شاخص ها تنظیم شده است که پس از جمع‌بندی نهایی در کمیته اقتصادی شورای ائتلاف نیروهای انقلاب به دولت ارائه خواهد شد.

وی تشریح کرد: با توجه به اهمیت بررسی عملکرد اقتصادی دولت سیزدهم در یکسال گذشته، ارزیابی عملکرد یکساله اقتصادی دولت به منظور تقویت نقاط قوت و نیز برطرف کردن نقاط ضعف در بخش‌های اقتصادی، یکی از ضرورت‌های مهم و اساسی است.

به گزارش دریافتی ایرنا در این نشست سایر اعضای کمیته اقتصادی شورای  ائتلاف نیروهای انقلاب نیز نقطه نظرات خود را در خصوص راهکارهای افزایش ظرفیت‌های کمیته اقتصادی  در کمک به ارتباط هرچه بیشتر مردم با ارکان نظام مطرح کردند.


منبع: https://www.irna.ir/news/84873496/%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D9%87%D8%A8%D9%88%D8%AF-%D8%B4%D8%A7%D8%AE%D8%B5-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%B2%D9%85%D9%86%D8%AF-%D8%AA%D9%84%D8%A7%D8%B4-%D9%87%D9%85%D9%87

به گزارش روز چهارشنبه ایرنا به نقل از دفتر این نماینده، محمدرضا پورابراهیمی در نشست کمیته اقتصادی شورای مرکزی ائتلاف نیروهای انقلاب کشور افزود: اتخاذ تصمیم های تخصصی در حوزه اقتصادی مبتنی بر رویکرد اقتصاد مقاومتی باهدف خنثی‌سازی تحریم‌ها و شرطی نشدن اقتصاد کشور به تحریم و جلوگیری از بروز تصمیم های غیرکارشناسی و اشتباه گذشته، راهبرد اصلی بهبود شرایط اقتصادی کشور محسوب می‌شود.