نماینده مجلس: اسلامشهر۱۵۰۰ کلاس درس جدید نیاز دارد


اسلامشهر- ایرنا- نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی با اشاره به حضور وزیر آموزش و پرورش در شهرستان اسلامشهر و افتتاح و خشت‌گذاری ۵ مدرسه گفت: با این وجود هنوز اسلامشهر از کمبود ۱۵۰۰ کلاس درس رنج می برد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85017917/%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%B4%D9%87%D8%B1%DB%B1%DB%B5%DB%B0%DB%B0-%DA%A9%D9%84%D8%A7%D8%B3-%D8%AF%D8%B1%D8%B3-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF