نماینده مجلس: اقدامات دولت سیزدهم ایران را محور اتحاد در آسیا کرد


کرمان-ایرنا- نماینده مردم رفسنجان و انار در مجلس شورای اسلامی با اشاره اینکه با اقدامات دولت سیزدهم، جمهوری اسلامی محور اتحاد در غرب و جنوب غربی آسیا شده گفت: اینک پنجره‌های دنیا به روی کشور ما باز شده است و بیش از ۱۰۰ کشور یا به کشورمان سفر کرده‌اند یا ما به آنها سفر کردیم که بقیه کشورها هم در نوبت هستند تا تعامل بیشتر با جمهوری اسلامی را آغاز کنند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85150017/%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%82%D8%AF%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%B3%DB%8C%D8%B2%D8%AF%D9%87%D9%85-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%A7-%D9%85%D8%AD%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%A2%D8%B3%DB%8C%D8%A7