نماینده مجلس : برای خودکفایی سه نهاده جو ، ذرت و سویا هدف گذاری شده است


شیراز- ایرنا- رییس کمیسیون کشاورزی، آب، منابع‌ طبیعی و محیط ‌زیست مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه برآورد ما این است که می توانیم طی سه تا چهار سال آتی نیاز کشور به سه نهاده دامی جو، ذرت و سویا را تامین کنیم و به خودکفایی برسیم، گفت: هدف گذاری ها در حوزه کشاورزی به این سمت تدوین و برنامه ریزی شده است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85143891/%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%AF%DA%A9%D9%81%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%B3%D9%87-%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%AC%D9%88-%D8%B0%D8%B1%D8%AA-%D9%88-%D8%B3%D9%88%DB%8C%D8%A7-%D9%87%D8%AF%D9%81-%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C