نماینده مجلس: حمایت از تولید و توسعه زیر ساخت ها در کشور شتاب گرفته است


شیراز-ایرنا-نماینده مردم شیراز و زرقان در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه دولت سیزدهم در مقایسه با دولت‌های قبل عملکردی قابل دفاع دارد، گفت: در دولت سیزدهم طرح‌ تعطیل‌شده‌ نداشته‌ایم و اکثر طرح‌ها اجرا شده و یا در حال اجراست که این نشان‌دهنده تحرکی است که دولت در حوزه‌های تولید دارد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85248233/%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%AD%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D9%88-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D9%87%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%B4%D8%AA%D8%A7%D8%A8