نماینده مجلس: دولت اقدامات خوبی برای مدیریت بازار ارز انجام داده است


تهران- ایرنا- نماینده مردم شهرستان های شیراز و زرقان در مجلس گفت: دولت سیزدهم از ابتدای شروع فعالیت تاکنون اقدامات خوبی در راستای مدیریت بازار ارز انجام داده است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85186441/%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%A7%D9%82%D8%AF%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%AE%D9%88%D8%A8%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%B1%D8%B2-%D8%A7%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%85-%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D9%87