نماینده مجلس: دولت دیپلماسی عزتمند را بخوبی اجرا کرده است


کرمان – ایرنا – نماینده مردم بافت، رابُر و اُرزوئیه در مجلس شورای اسلامی گفت: دیپلماسی تعاملی‌، هم‌افزا و مبتنی بر سیاست عزتمندانه، یکی از اهداف دولت سیزدهم بوده که آن را در دستور کار خود قرار داده و بخوبی اجرایی کرده است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85061441/%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%AF%DB%8C%D9%BE%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%B9%D8%B2%D8%AA%D9%85%D9%86%D8%AF-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D8%AE%D9%88%D8%A8%DB%8C-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA