نماینده مجلس: دولت سیزدهم در انجام پروژه‌های عمرانی اهتمام ویژه دارد


تهران- ایرنا- عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی گفت: دولت سیزدهم اهتمام ویژه ای برای افزایش اعتبارات و رونق پروژه‌های عمرانی در مناطق محروم و گره‌گشایی از مشکلات مردم در حوزه‌های مختلف است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85187682/%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%B3%DB%8C%D8%B2%D8%AF%D9%87%D9%85-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%85-%D9%BE%D8%B1%D9%88%DA%98%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B9%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A7%D9%87%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%85-%D9%88%DB%8C%DA%98%D9%87