نماینده مجلس: رئیس جمهور آینده امیدبخشی را تصویر کرد


شهرقدس – ایرنا – نماینده شهرقدس، شهریار و ملارد در مجلس شورای اسلامی گفت: صحبت‌های رئیس جمهور در گفت و گوی تلویزیونی با مردم، امید را در جامعه تزریق کرد و به تصویر کشید.


منبع: https://www.irna.ir/news/85151027/%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1-%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%AF%D8%A8%D8%AE%D8%B4%DB%8C-%D8%B1%D8%A7-%D8%AA%D8%B5%D9%88%DB%8C%D8%B1-%DA%A9%D8%B1%D8%AF