نماینده مجلس: شرکت ملی مس سفره‌های زیرزمینی رفسنجان را خشک کرده است


کرمان- ایرنا- نماینده مردم رفسنجان و انار در مجلس شورای اسلامی گفت: شرکت ملی مس سبب خشک شدن سفره های زیرزمینی رفسنجان شده اما نه حقابه مردم را می‌دهد و نه به مسئولیت‌های اجتماعی خود عمل می‌کند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85226284/%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D9%85%D8%B3-%D8%B3%D9%81%D8%B1%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B2%DB%8C%D8%B1%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%B1%D9%81%D8%B3%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%A7-%D8%AE%D8%B4%DA%A9-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%87