نماینده مجلس: طوفان الاقصی رویای نیل تا فرات رژیم صهیونیستی را بی تعبیر کرد


ارومیه – ایرنا – نماینده مردم ارومیه و عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی گفت: طوفان الاقصی، رویای نیل تا فرات رژیم صهیونیستی را بی تعبیر کرد و نشانه شکست این رژیم در تداوم اشغالگری های خود است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85255423/%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%B7%D9%88%D9%81%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%B5%DB%8C-%D8%B1%D9%88%DB%8C%D8%A7%DB%8C-%D9%86%DB%8C%D9%84-%D8%AA%D8%A7-%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%B1%DA%98%DB%8C%D9%85-%D8%B5%D9%87%DB%8C%D9%88%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA%DB%8C-%D8%B1%D8%A7