نماینده مجلس: فیلترینگ باید ضابطه مند شود


تبریز- ایرنا- نماینده مردم تبریز، اسکو و آذرشهر در مجلس شورای اسلامی گفت: با وجود فیک اکانت های بی شمار (حساب‌های کاربری جعلی) و پاسخگو نبودن آنها در مقابل رفتارشان ضرورت قانومند شدن فضای مجازی و ضابطه مند شدن فیلترینگ را مانند تمام نقاط دنیا آشکار و ضروری می کند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85070805/%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D9%81%DB%8C%D9%84%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86%DA%AF-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D8%B6%D8%A7%D8%A8%D8%B7%D9%87-%D9%85%D9%86%D8%AF-%D8%B4%D9%88%D8%AF