نماینده مجلس: مردم در تمام بزنگاه های تاریخی به کمک انقلاب آمده اند+فیلم


شهرری – ایرنا – نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی با اشاره به مشارکت مردم در تمام صحنه‌های انقلاب طی ۴۴ سال گذشته اعلام کرد: مردم در تمام بزنگاه‌های تاریخی به کمک انقلاب آمده اند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85027018/%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%A8%D8%B2%D9%86%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%DA%A9%D9%85%DA%A9-%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8-%D8%A2%D9%85%D8%AF%D9%87