نماینده مجلس: کاهش تورم نیازمند تقویت پیمان‌های پولی است


تهران – ایرنا – نماینده مردم نجف‌آباد در مجلس شورای اسلامی گفت: کاهش تورم نیازمند و مستلزم کاهش تاثیرپذیری اقتصاد کشور از دلار است و ما می‌توانیم با امضای پیمان‌های پولی دوجانبه و چندجانبه این مسئله را محقق سازیم.


منبع: https://www.irna.ir/news/85066782/%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%85-%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%B2%D9%85%D9%86%D8%AF-%D8%AA%D9%82%D9%88%DB%8C%D8%AA-%D9%BE%DB%8C%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%D9%88%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA