نماینده مجلس : ۹۹ درصد مفاد لایحه حجاب و عفاف جنسیتی نیست


اصفهان – ایرنا – رییس کمیسیون قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت در مجلس شورای اسلامی گفت: ۹۹ درصد مفاد لایحه حجاب و عفاف، جنسیتی نیست و در آن اشاره به زن یا مرد بودن نشده بلکه فقط موارد خاصی مانند کشف حجاب برای زنان مطرح شده است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85211354/%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%DB%B9%DB%B9-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D9%85%D9%81%D8%A7%D8%AF-%D9%84%D8%A7%DB%8C%D8%AD%D9%87-%D8%AD%D8%AC%D8%A7%D8%A8-%D9%88-%D8%B9%D9%81%D8%A7%D9%81-%D8%AC%D9%86%D8%B3%DB%8C%D8%AA%DB%8C-%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA