نماینده مدعی اسامی کسانی که خودرو دریافت کرده اند اعلام کند


تهران-ایرنا- نماینده مردم ملایر در مجلس شورای اسلامی با رد ادعای نماینده تبریز درباره دریافت خودرو توسط ۷۰ نماینده برای مخالفت با استیضاح قبلی وزیر صمت، گفت: نماینده مدعی اسامی این نمایندگان را اعلام کند تا مردم در جریان قرار گیرند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85094256/%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87-%D9%85%D8%AF%D8%B9%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%AF-%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%DA%A9%D9%86%D8%AF