نماینده مردم تبریز در مجلس: اروپایی‌ها دنباله رو آمریکا هستند


تهران – ایرنا – نماینده مردم تبریز در مجلس شورای اسلامی، اقدام ضد ایرانی پارلمان اروپا برای قراردادن نام سپاه پاسداران در فهرست گروههای تروریستی را نشانگر دنباله روی سران این قاره از آمریکا دانست و گفت: این گونه اقدامات قطعا پاسخی پشیمان کننده خواهد داشت.


منبع: https://www.irna.ir/news/85004725/%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85-%D8%AA%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D8%B2-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%BE%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%87%D8%A7-%D8%AF%D9%86%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%87-%D8%B1%D9%88-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D9%87%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%AF