نماینده مردم تهران:‌ وزیر کشور و معاون سیاسی وی مظلوم واقع شدند


تهران – ایرنا – نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر ارتباط مستمر وزیران با مجلس تصریح کرد، آقای وحیدی پیش از تصدی مسئولیت وزارت کشور، سوابق درخشانی در دفاع مقدس و نظام دارند و معتقدم در این قضیه، وزیر کشور و معاون سیاسی وی مظلوم واقع شدند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85152530/%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D9%88-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D9%88%DB%8C-%D9%85%D8%B8%D9%84%D9%88%D9%85-%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%B9-%D8%B4%D8%AF%D9%86%D8%AF