نماینده مردم چابهار: تعطیلی ادارات با توجه به گرمای بی‌سابقه هوا ضروری است


تهران- ایرنا- نماینده مردم چابهار در مجلس گفت: با توجه به شدت بی سابقه گرمای هوا در جهان و ایران به نظر می رسد بتوان با تعطیلی دستگاههای اجرایی نسبت به حفظ سلامت مردم اقدام کرد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85185533/%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85-%DA%86%D8%A7%D8%A8%D9%87%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D8%B9%D8%B7%DB%8C%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%A7-%D8%AA%D9%88%D8%AC%D9%87-%D8%A8%D9%87-%DA%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%82%D9%87