نماینده کرمانشاه استعفا داد/ ابراهیم عزیزی به دولت می‌رود


تهران-ایرنا-نایب رییس مجلس شورای اسلامی نامه استعفای ابراهیم عزیزی نماینده کرمانشاه را اعلام وصول کرد.


منبع: https://www.irna.ir/news/84969970/%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87-%DA%A9%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D9%81%D8%A7-%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%87%DB%8C%D9%85-%D8%B9%D8%B2%DB%8C%D8%B2%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D9%85%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D8%AF