نماینده کرمان: مجلس برای تحقق شعار سال در بحث نظارت قوی‌تر ظاهر شود


کرمان – ایرنا – نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه مجلس باید برای تحقق شعار سال در بخش نظارت‌ها قوی‌تر ظاهر شود گفت: نظارت دقیق مجلس بر اجرای قوانین مصوب در تحقق فرمان سال ۱۴۰۲ برای مهار تورم و رشد تولید ضروری است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85068917/%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87-%DA%A9%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%82-%D8%B4%D8%B9%D8%A7%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%AD%D8%AB-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D9%82%D9%88%DB%8C-%D8%AA%D8%B1-%D8%B8%D8%A7%D9%87%D8%B1