نمایندگان با بیان اطلاعات غیرموثق در زمین دشمنان بازی نکنند


تهران- ایرنا- عضو فراکسیون انقلاب مجلس شورای اسلامی از نمایندگان خواست با ارائه اطلاعات غلط و غیرموثق در زمین دشمنان بازی نکنند و افزود: بیان مسائلی مانند گران شدن بنزین فقط سبب التهاب آفرینی در جامعه و استرس مردم می‌شود.


منبع: https://www.irna.ir/news/85197762/%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7-%D8%A8%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%BA%DB%8C%D8%B1%D9%85%D9%88%D8%AB%D9%82-%D8%AF%D8%B1-%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D8%B4%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D9%86%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF