نمایندگان درباره بررسی فوری لایحه تشکیل سازمان بازرگانی چه گفتند


تهران – ایرنا – مخالفت نمایندگان با بررسی فوری لایحه ایجاد سازمان بازرگانی، سبب شد تا فرآیند بررسی آن که می تواند نقش موثری در جلوگیری از افزایش غیرمنطقی قیمت‌ها داشته باشد، کند شود؛ اما استدلال نمایندگان مخالف در مجلس چه بود که در سال مهار تورم و رشد تولید، مانع از تسریع در رسیدگی به این لایحه شدند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85084285/%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D9%81%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D9%84%D8%A7%DB%8C%D8%AD%D9%87-%D8%AA%D8%B4%DA%A9%DB%8C%D9%84-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C-%DA%86%D9%87-%DA%AF%D9%81%D8%AA%D9%86%D8%AF