نمایندگان مجلس زیر بار بررسی شفاف لایحه قوه قضائیه نرفتند/ لایحه حجاب به کمیسیون مشترک رفت


تهران – ایرنا – نمایندگان مجلس شورای اسلامی با بررسی لایحه عفاف و حجاب بر اساس اصل ۸۵ قانون اساسی موافقت کردند که به این ترتیب مسئولیت بررسی این لایحه از صحن مجلس به کمیسیون مشترک واگذار شد تا این قانون به صورت آزمایشی اجرا شود.


منبع: https://www.irna.ir/news/85197115/%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D8%B4%D9%81%D8%A7%D9%81-%D9%84%D8%A7%DB%8C%D8%AD%D9%87-%D9%82%D9%88%D9%87-%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A6%DB%8C%D9%87-%D9%86%D8%B1%D9%81%D8%AA%D9%86%D8%AF-%D9%84%D8%A7%DB%8C%D8%AD%D9%87